About

 

Nelissen Computers BVBA

Ervaring?: bijna 30jaar met IT bezig

In 1982 begon de IT carierre van Luc Nelissen bij Rank Xerox.
Vijf jaar later, dag op dag, zoals gepland, verlaat hij de firma om op eigen benen te staan.
 

Enkele jaren geleden verhuisde Nelissen Computers naar de Leuvenselaan 466 om meer visibiliteit te hebben en ook om het particulier cliënteel beter aan te spreken.

De synergie tussen "Business" , "Consumer" , visibiliteit en toegang maakt dat het zakencijfer aanzienlijk is toegenomen alsook het aantal personeelsleden.

Momenteel werken er 7 personeelsleden, plus freelancers of stagairs, waarvan 2 verkopers en 3 techniekers.

 

Wij steken graag boven de andere uit!

 

Speciaal voor de bedrijven zijn wij de hele week bereikbaar. Zo is er zo goed als geen verlofperiode.

Wij zorgen dat er steeds een backup is of dat interventies snel geregeld kunnen worden.

Bedrijven die het serieus menen met hun IT,  sluiten met ons een onderhoudscontract afwaardoor zij een voorkeursbehandeling krijgen.


Onze verkopers kennen hun producten bijzonder goed en kunnen U loodsen naar de beste promo's.

Wij willen alleen maar tevereden klanten en zullen voor elk probleem een oplossing zoeken, ook al komt het toestel niet van bij ons.

Onze techniekers staan ook ter uwer beschikking voor alle herstellingen, zowel in het labo als bij u ter plaatse.


Kosten

Wij hanteren correcte prijzen in de sector. Onze mensen werken niet voor niks. Willen wij hun degelijke kennis op peil willen houden, dan kost dat ook extra.

Om de kosten onder controle te houden hanteren we ook hulpmiddelen, zoals offertes, onderhoudscontracten, forfait contracten, of een op maat afgesproken plan.